13 dubna, 2024
Článek

Verbální oddíl obecných studijních předpokladů OSP – 2. část

V minulém příspěvku https://brnokurzy.cz/verbalni-oddil-obecnych-studijnich-predpokladu-osp/ jsme si představili verbální oddíl obecných studijních předpokladů OSP a ukázaly si několik typů úloh, které se ve verbální části OSP objevují. V této druhé části budeme pokračovat s dalšími typy příkladů, se kterými se můžete setkat ve verbální části testu obecných studijních předpokladů OSP.

Jedním z typů úloh je kratší text, ve kterém je jedna část tohoto textu, která do něj nezapadá. Zde je příklad:

U člověka s dostatečnou odbornou kvalifikací i délkou praxe se nemusíte starat, zda je v souladu s obsazovanou pozicí i jeho osobnostní zaměření. Jestliže zaměstnáte rutinní prací tvořivou osobnost schopnou vymýšlet nové postupy, výsledkem bude vyšší než nutný počet omylů při jeho práci. Pracovníka nakonec budete muset vyměnit. Musíte-li zaměstnat tvořivého jedince rutinní prací, zajistěte, aby šlo jen o dočasnou činnost. Ujistěte jej, že brzy získá práci, která mu bude vyhovovat více. V období, kdy tento člověk bude dělat rutinní práci, musí vědět, že jej chápete a že má vaši podporu.“

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?

 1. U člověka s dostatečnou odbornou kvalifikací i délkou praxe se nemusíte starat, zda je v souladu s obsazovanou pozicí i jeho osobnostní zaměření.
 2. Pracovníka nakonec budete muset vyměnit.
 3. Musíte-li zaměstnat tvořivého jedince rutinní prací, zajistěte, aby šlo jen o dočasnou činnost.
 4. Ujistěte jej, že brzy získá práci, která mu bude vyhovovat více.
 5. V období, kdy tento člověk bude dělat rutinní práci, musí vědět, že jej chápete a že má vaši podporu.

Znáte správnou odpověď? Napište nám ji na náš email:  brnokurzy@brnokurzy.cz

Další typem úloh je taktéž kratší text, ale úkolem je zjistit, které z tvrzení z nabídky vyplývá z daného textu. Zde je důležité vycházet pouze z informací uvedených v textu. Uveďme si příklad:

„Pokud by byl ethanol dovážen ze Spojených států, bude s velkou pravděpodobností vyráběn z kukuřice. Fosilní paliva pak budou užívána v každé fázi její produkce (sázení, hnojení, sklizeň, doprava). Konečná energetická bilance ethanolu z kukuřice je pak taková, že k vyprodukování paliva je třeba o 30 % více energie, než se získá jeho spálením, nemluvě o erozi půdy, znečištění a postupném vyčerpávání vodních zdrojů.“ 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 1. Produkce kukuřice bude v USA úzce spjata s energií z fosilních paliv.
 2. USA doposud ethanol z kukuřice nevyrábělo.
 3. Pěstování kukuřice je energeticky náročné.
 4. Produkce klasických paliv je jednodušší než produkce fosilních paliv.
 5. Ethanol z jiných částí světa než USA se nevyrábí z kukuřice

Jednoduché nebo složité? Dejte nám vědět.

Následuje další úloha. Jedná se již o delší text a k tomuto textu je zpravidla více otázek. Uveďme se opět příklad:

Archeologie je obor, který pojednává o určitém segmentu lidského světa založeném na artefaktech. Speciálně se archeologie zabývá lidským světem minulosti na základě archeologických pramenů; jejími základními problémy jsou rozpoznání struktury minulého lidského světa a vylíčení jeho událostí. Archeologickým pramenem jsou všechny předměty a soubory předmětů, které nesou nějakou nepsanou informaci o minulém lidském světě. Tato definice má svoje úskalí, ale dovede zahrnout mezi archeologické prameny všechny předměty, které archeologie skutečně studuje. Odděluje od nich prameny historické (psané) a rovněž z nich vyřazuje ty předměty, které svědčí o současném světě.

Na druhé straně zahrnuje objekty z oblasti výtvarného umění, což není nelogické, protože v minulosti obě disciplíny často splývaly. Dějiny výtvarného umění jsou ovšem dnes samostatnou disciplínou, jakkoliv by se vlastní archeologií měly vzájemně ovlivňovat. Komplikovaný je také vztah archeologie k některým oblastem historie, založené na psaných zprávách (zejména k dějinám artefaktové kultury, tzv. kultury materiální), a také k mnoha oblastem etnologie.

Žádná dosavadní definice archeologických pramenů se nedokáže vyhnout všem problémům v hraničních oblastech. Zcela nevhodné jsou empirické definice jako je spojování archeologických pramenů s jejich polohou na zemi a s jejich získáváním pomocí destruktivních archeologických výzkumů (odkryvů).
Z teoretického hlediska je nevyhovující zejména ztotožňování archeologických pramenů s tzv. materiální kulturou. Archeologické prameny jsou totiž téměř vždy nositeli symbolického smyslu, který odkazuje k nějaké „duchovnosti“ a s materiálností nemá nic společného.“

(Martin Kuna et al.: Kompendium českého pravěku … Úvod)

Které z následujících tvrzení o definicích archeologických pramenů je podle uvedeného textu pravdivé?

 1. V minulosti byly vždy problematické, ale současný vývoj vědy jejich problémy překonal.
 2. Oddělují archeologické prameny od historických a zároveň je ztotožňují s materiální kulturou.
 3. Nedosahují zdaleka takové přesnosti jako definice, které užívá historie nebo dějiny umění.
 4. Vycházejí vždy z popisů pramenů udávajících např. jejich polohu v zemi a způsob jejich získání.
 5. Nemají jasně daný předmět, proto i jejich formulování je často provázeno řadou problémů.

 Co je nejspíše hlavním cílem autora uvedeného textu?

 1. shrnout omyly a nepřesnosti starších definic archeologických parametrů
 2. obhájit pole zkoumání archeologie před zájmy jiných disciplín, zejména v hraničních oblastech
 3. popsat cíle archeologie jako vědní disciplíny a objekt jejího zkoumání
 4. dokázat, že archeologické prameny jsou nositeli symbolického, duchovního smyslu
 5. srovnat metody a cíle několika vědních disciplín s hlavním zřetelem k archeologii

  Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu?

 1. Jednou z charakteristik archeologie jsou komplikace spojené s definováním archeologických pramenů.
 2. Archeologie byla v minulosti propojena s jinými vědními obory a teprve postupem času se od nich oddělila.
 3. Kromě jedné mají všechny definice archeologických pramenů nějakou vadu.
 4. Archeologie a historie jsou dvě vědní disciplíny, které se liší typem pramenů, ze kterých vycházejí.
 5. Archeologické prameny by neměly být zaměňovány s materiální kulturou.

Stále jste si jistí správnými odpověďmi?

Posledním typem úloh, který si ukážeme, jsou dva texty na stejné téma. Zde jsou příklady takovýchto textů:

Text 1

„Ve zverimexech můžeme často vidět ohrádky plné morčat a zakrslých králíků, kteří si tam spolu naoko spokojeně vegetí. To jsou ovšem velmi mladá zvířata, tedy dětsky nezáludná dobrosrdečná stvoření, kterým je docela jedno, s kým bydlí. S nástupem puberty se to mění, zvířata se stávají teritoriálními a probudí se rozmnožovací instinkty.

Každé zvíře potřebuje i trochu jinou potravu. Morče potřebuje krmivo obsahující vitamin C, zatímco králík si vitamin C umí v těle vytvořit sám. Pokud by měl králík dlouhodobě nadbytek vitaminu C, mohlo by to vést až k vážným zdravotním problémům.

Morče je inteligenčně níže než králík. I když je králík zpravidla větší a dělá si větší nároky na území, může se stát morče agresorem, který bude králíka napadat a sexuálně obtěžovat. Známé jsou i situace, kdy morče ožíralo králíkovi srst až na kůži. Možná jste slyšeli naopak o případech, kdy králík s morčetem žije bez problémů v jedné kleci. To je ale výjimka. Králík není pro morče a ani morče pro králíka žádný opravdový kamarád. Každý mluví jinou řečí a má jiné sociální chování. Pokud by ve skupině žili dva králíci a dvě morčata, králík a morče by se vzájemně ignorovali.

Morče a králíka můžeme pouštět pod dozorem do společného výběhu. Vždy však dáváme pozor, zda se králík nechová teritoriálně a neútočí na morče s úmyslem chránit si své území a vetřelce z něj vyhnat. Pokud k něčemu takovému dochází, pouštíme zvířata odděleně.

Někdo si chce koupit králíka a k němu rovnou morče, protože se bojí, že na králíka nebude mít dost času. Králík ale přes den spí. Pokud se mu dostatečně věnujeme před odchodem do práce a po příchodu, na dobu naší nepřítomnosti žádného společníka nepotřebuje.“

(HABARTOVÁ, Martina. Kráceno. Dostupné z: http://www.kralici.cz/pages.asp?f=souziti)

Text 2

„Určitě víte, že morče a králíka můžete klidně chovat společně. I když se morče a králík v něčem liší, potravu mají téměř shodnou a bydlení také. Nejlépe se ke společnému chovu hodí zakrslí králíci, kteří jsou jen o něco větší než dospělé morče, někdy dokonce stejně velcí. Králík má roli ochránce a zvířata si spolu i hrají. V prodejnách chovatelských potřeb můžete často vidět, že spolu králíčci a morčata vycházejí dobře.

Jiné je to ale s velkými králíky, kteří jsou většinou chováni na maso. Velcí králíci rozhodně neubližují morčatům schválně. Ale takový velký králík se oproti malému morčeti pohybuje poměrně neopatrně. Snadno by ho mohl zavalit při skoku. Pokud žere, morče k jídlu jen tak nepustí a může ho třeba poranit ostrými drápky. Může se také stát, že velký králík bude morče obtěžovat, a může ho i kousnout.

Pokud spolu chováte morče a králíka od narození, lépe si na sebe zvyknou a nebojují o své teritorium, jak se stává u dvou dospělých jedinců. Nějaké riziko tu ovšem pořád je, proto musíte dávat pozor, zda se morče s králíkem nepere, abyste včas zasáhli a oddělili je. Každopádně pokud trváte na soužití morčete s nějakým jiným zvířátkem, je králík nejlepší volbou. Jako jediné zvířátko může být s morčetem v kleci. Nezapomeňte ovšem pořídit velkou klec, kde má králík dostatečné možnosti hrabání a morčátko dostatek skrýší.“

(Upraveno a kráceno. Dostupné z: http://fishcity.blog.cz/1012/morce-a-kralik)

 Které z následujících tvrzení je v souladu s druhým textem, ale v rozporu s prvním textem?

 1. Morče je skoro stejně velké jako zakrslý králík.
 2. Při společném chovu morčete a králíka od narození nehrozí ani jednomu z nich žádná rizika.
 3. Pokud králíkovi a morčeti dáváme stejnou potravu, nemůžeme jim příliš ublížit.
 4. Velcí králíci jsou morčatům nebezpeční.
 5. Potřeby zakrslých králíků a morčat jsou značně rozdílné a je obtížné je uspokojit současně.

Na kterém z následujících tvrzení by se nejpravděpodobněji shodli autoři obou textů?

 1. Králíci někdy bojují o své teritorium.
 2. Bezproblémové soužití dospělého králíka s morčetem je běžný jev.
 3. Králík i morče mohou bez problémů žrát stejnou potravu.
 4. Králík má zcela jiné chovatelské nároky než morče.
 5. Při společném chovu se morče vůči králíkovi chová často agresivně.

Který z následujících důvodů, proč lidé chovají dohromady králíky a morčata, lze vyčíst z prvního, ale nikoli z druhého textu?

 1. Domnívají se, že obě zvířata mají shodné potřeby.
 2. Mají pocit, že se svojí inteligencí vhodně doplňují.
 3. Mají dojem, že králík potřebuje kamaráda na dobu, kdy jsou v práci.
 4. Mají doma dostatečně velkou klec s možnostmi hrabání a dostatkem skrýší.
 5. Chovají králíky na maso.

Která z následujících možností nejvýstižněji popisuje, jak se každý z autorů uvedených textů staví k možnosti chovat dospělého zakrslého králíka s dospělým morčetem v jedné kleci?

 1. Podle autora prvního textu je to za určitých podmínek možné, autor druhého textu to obecně nedoporučuje.
 2. Podle autora prvního textu to za žádných podmínek nelze, podle autora druhého textu je to zcela bezproblémové.
 3. Autor prvního textu to obecně nedoporučuje, podle autora druhého textu je to za určitých podmínek možné.
 4. Podle autora prvního textu i autora druhého textu je to za určitých podmínek nutné.
 5. Autor prvního textu ani autor druhého textu to obecně nedoporučují.

Víte odpovědi na všechny příklady? Napište nám správné odpovědi na náš email  brnokurzy@brnokurzy.cz. Příště budeme pokračovat analytickým oddílem obecných studijních předpokladů OSP.

Sledujte nás na naše facebookovém profilu https://www.facebook.com/Brnokurzy-109041890833657 a přihlaste se na náš přípravný kurz přes přihlašovací formulář na https://brnokurzy.cz/kurzy-na-vs/   nebo na email: objednavky@brnokurzy.cz