18 května, 2024
Článek

Testy studijních předpokladů TSP

V tomto článku si představíme Testy studijních předpokladů (zkráceně TSP). TSP se v mnoha ohledech liší od Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti SCIO. Více o OSP najdete v našich dalších článcích https://brnokurzy.cz/co-je-to-osp-obecne-studijni-predpoklady/,  https://brnokurzy.cz/verbalni-oddil-obecnych-studijnich-predpokladu-osp/, https://brnokurzy.cz/verbalni-oddil-obecnych-studijnich-predpokladu-osp-2-cast/,  https://brnokurzy.cz/analyticky-oddil-obecnych-studijnich-predpokladu-osp/ a https://brnokurzy.cz/analyticky-oddil-obecnych-studijnich-predpokladu-osp-2-cast/ Testy studijních předpokladů jsou součástí přijímacích zkoušek na většinu fakult Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Více informací najdete na stránkách Masarykovy univerzity https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky. TSP celkově obsahují 60 otázek rozdělených do 6 částí (subtestů), kterými jsou:

  • Verbální oddíl,
  • numerický oddíl,
  • analytický oddíl,
  • kritické myšlení,
  • prostorová představivost a
  • kulturní přehled.

Na zodpovězení otázek má student celkem 100 minut. Test TSP je v českém jazyce s výjimkou deseti otázek, které jsou v jazyce anglickém. Každá otázka má 5 možností a vždy jen jedna je správná. Za správnou odpověď student obdrží 1 bod, za chybnou odpověď se část bodu odečítá, konkrétně to je ¼ bodu. Při nezodpovězení otázky se žádný bod nepřičítá, ani neodečítá.     

O tom, jak student při přijímacích zkouškách dopadne, rozhoduje podobně v případě obecných studijních předpokladů (OSP) percentil. Percentil vyjadřuje, kolik procent zbylých uchazečů získalo stejně bodů nebo méně. Například percentil 80 znamená, že 80 % studentů (uchazečů) mělo stejný nebo horší výsledek v testu.

Percentil k přijetí na jednotlivé fakulty není předem stanovený a pro každou fakultu se liší. Každý rok je percentil potřebný pro přijetí jiných, jelikož se mění počet uchazečů, počet správných odpovědí, počet volných míst apod.   

V našem přípravném kurzu Vás připravíme na všechny části TSP. Přihlásit se můžete na našich webových stránkách https://brnokurzy.cz/kurzy-na-prijimaci-zkousky-na-vysokou-skolu/ nebo na email: objednavky@brnokurzy.cz.