7 prosince, 2023

Kurzy a doučování ekonomie

Kurzy ekonomie

Nabízíme kurzy ekonomie pro firmy, skupiny i jednotlivce v Brně a okolí. Na Vaši žádost také zpracujeme studijní materiály. Kurzy mohou být jednodenní i vícedenní. Taktéž kurzy mohou probíhat o víkendu. Přizpůsobíme se Vašim požadavkům na míru.

Cena za kurz je smluvní a zpravidla se pohybuje mezi 1 000 Kč – 1 500 Kč za hodinu. Napište nám nezávaznou objednávku na objednavky@brnokurzy.cz  

Doučování ekonomie

Doučujeme studenty na semestrální i státní závěrečné zkoušky. Také zpracováváme studijní materiály pro studenty. Cena za 45 minut doučování je zpravidla 600 Kč.

V případě zájmu nám napište o nezávaznou poptávku na objednavky@brnokurzy.cz

Nabízíme kurzy a doučování z následujících oblastí:

  • markoekonomie
  • mikroekonomie
  • hospodářské politiky
  • světové ekonomiky
  • fiskální politiky
  • monetární politiky
  • mezinárodní ekonomie
  • Evropské unie
  • eurozóny
  • a další.
Konzultace diplomových, bakalářský i seminárnách prací

Nevíte se rady se svojí diplomovou, bakalářskou nebo seminární prací? Potřebujete poradit či zkonzultovat celou práci či některou část? Chcete připravit na obhajobu? Napiště nám a rádi Vám pomůžeme.

O lektorovi

Ing. Stanislav Kappel Ph.D. Narozen v roce 1988, absolvent Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Bakalářské studium oboru národní hospodářství v letech 2007 až 2010, bakalářská práce „Míra přerozdělování a její vliv na ekonomický růst“. Dále pak navazující magisterské studium v témže oboru v letech 2010 až 2012, diplomová práce s názvem „Současná ekonomická krize z pohledu rakouské školy“. Posléze doktorské studium ve studijním programu ekonomické teorie, obor ekonomie. Studium zakončeno objahobou doktorkské dizertační práce s názvem Zhodnocení měnových unií v historii a současnosti prizmatem teorie optimální měnové oblasti.

Nejvýznamějčí články a publikace:

„Zamávejte eurobusu“ Týdeník euro, č. 33, rok 2017, str. 36 – 38. https://www.euro.cz/blogy/esej-zamavejte-eurobusu-1366390

KAPPEL, Stanislav. A Comparison of Business Cycles Synchronization in Eurozone and some Potential Monetary Unions. Acta Universitatis et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, vol. 63, no. 4, pp. 1277-1285. ISSN 1211-8516. https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063041277.pdf

JANKŮ, J., S. KAPPEL a Z. KUČEROVÁ. Koordinace fiskální a monetární politiky Slovenska prizmatem teorie her. Ekonomický časopis. 2005, roč. 63, č. 1., s. 51-71. ISSN 0013-3035. http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis/rocnik/1-2015

KAPPEL, Stanislav. Supply and Demand Shocks in Selected Economic Areas. Review of Economic Perspectives – Národohospodářský obzor. 2015, vol. 15, no. 2, pp. 221-240. ISSN 1213-2446. http://nho.econ.muni.cz/15-2015/2-2015/evaluation-selected-economic-areasaccording-similarity-supply-and-demand-shocks

JANKŮ, J., S. KAPPEL a Z. KUČEROVÁ. Interakce monetární a fiskální politiky zemí visegradské skupiny. Politická ekonomie. 2014, roč. 62, č. 4, s. 459 – 479. ISSN 2336-8225. https://polek.vse.cz/artkey/pol-201404-0002_Interakce-monetarni-a-fiskalni-politiky-zemi-visegradske-skupiny.php

Máte dotaz? Napište nám na brnokurzy@brnokurzy.cz