18 května, 2024

O nás

Jsme tým mladých lidí, který pomáhá studentům s jejich přípravou na přijímací zkoušky na vysoké a střední školy. Dále pořádáme kurzy ekonomie pro studenty i firmy. Naší největší výhodou je flexibilnost. Přizpůsobíme se Vám jak časově, tak místem konání.  

Máme několikaleté zkušenosti s přípravou studentů na Národní srovnávací zkoušky (NSZ), zejména Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů společenských věd a Testů studijních předpokladů (TSP).

Vedoucí lektorského kolektivu: Ing. Stanislav Kappel, Ph.D.

Pochází z jedné vesnice z Olomouckého kraje. Studia ho zavála do Ostravy, kde vystudoval nejprve bakalářské a posléze magisterské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU. Dále pokračoval na téže fakultě doktorským studiem v oboru ekonomie. V současné době žije a pracuje v Brně a ve volném čase se kromě sportu, knih a cestování věnuje i kurzům ekonomie a výuce přípravných kurzů na vysoké školy a střední školy.